Протокол заседания Технического комитета № 6 от 30.10.2018 г.