Протокол заседания Технического комитета № 2 (45) от 22.11.2018 г.