Протокол заседания Технического комитета № 1 от 21.03.2019 г.